Pai Gow Poker Online Gambling

Pai Gow Poker har sina rötter i det gamla kinesiska spelet, Pai Gow. Det har dock gått ihop med American Poker för att utvecklas till det moderna spelet Pai Gow Poker. Paigow Poker är ett enkelt spel men det erbjuder många strategiska alternativ. Detta ger dig möjlighet att spela konservativt och maximera din speltid för lite pengar, eller gå för snabbvinsten.

Pai Gow Poker spelas med en 53-kort däck bestående av ett vanligt 52-kort däck med 1 vildkort. Syftet med spelet är att dela upp handen i en femkorts hand och en tvåkorts hand med båda händerna och slå handlarens två händer för att vinna.

Det vilda kortet är inte ett riktigt vildt kort och det finns specifika regler för användandet av det vilda kortet. Vildkortet kan endast användas som ett ess eller som det femte kortet i rak eller flush.

När du har fått dina sju kort måste du dela dem i två händer, en kort med fem kort och en kort med två kort. Femkortshanden måste alltid ranka högre än tvåkortshanden. För att dela upp din hand, rör muspekaren över de kort du vill göra din tvåkortshand. Klicka på de två korten en i taget och de kommer att dela upp sig från däcken. Observera att när du har valt en kvalificerad kort med två kort (inte bättre än din fem-kortshand) blir delningsknappen tillgänglig. Om du är nöjd med ditt val klickar du på den här splitknappen och du kommer att ha dina två spelande händer. Om du inte är nöjd med dina val klickar du på det kort eller kort som du vill ändra och de går tillbaka till din sju kort-hand. Välj nu de nya korten du vill spela med. Du kan göra detta tills du trycker på splitknappen vid vilken tid händerna är låsta in. Återförsäljaren delar sedan sin hand och spelet kommer att spela sig själv.

Varje fem-korts hand rankas enligt standard poker handhierarkin. Kom ihåg att på grund av det vilda kortet har du potential att ha fem ess, som slår en royal flush. Din kort med två kort kan antingen vara ett par eller ett par, därför är din högsta möjliga två-kortshand ett par essar. Det vilda kortet kan fungera på flera sätt. Det kan fungera som ett ess i någon hand eller det femte kortet i en rak, en spolning, en rak spolning eller en royal flush.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *